Radno mjesto: krovsko-kleparska dela na strehi

Iöcete spremembe? Bi radi pomagali oblikovati in si pridobili nova znanja?
Prihodnost je v rocnih delih!

Bauer Bedachungen je mlado, druûinsko podjetje, ki se nahaja v nemöki zvezni deûeli Baden-Wuttemberg, natancneje v mestu Laichingen. Zdruûeni smo v eno. Zaposlene podpiramo pri razvoju njihovih obrti in osebnih talentov v stroki, prav tako pa nenehno skrbimo za razvoj podjetja.

Naöe ekipe delujejo zelo neodvisno in naöe podrocje delovanja je razburljivo in vsestransko. Zanaöamo se na dobro sodelovanje z zaposlenimi, strankami in drugimi podjetji. Smo pionirji na ötevilnih podrocjih in iöcemo nove clane ekipe, ki ûelijo razöiriti svoje sposobnosti kot streûniki.

Iöcemo ljudi za krovsko-kleparska dela na strehi, ki radi prevzamejo odgovornost za kakovostno opravljeno delo, ali pa imajo zgolj samo rad svojo sluûbo in bi z veseljem delali na strehi.

Ce imate vec let izkuöenj kot krovec, klepar …, skratka, vam delo na strehi ni tuje, radi delate v organizirani in prijetni ekipi, dobro govorite nemöki jezik, ali pa ste se ga pripravljeni nauciti, uûivate v uporabi digitalnih medijev, imate ûeljo po delu z sodobnimi stroji, orodji in vozili, ste ambiciozni in imate v svojem ûivljenju jasno zastavljene cilje, ste lastnik veljavnega vozniökega dovoljenja (BE) ñ potem vas vabimo, da postanete del naöega tima.

Poleg stimulativnega in rednega placila, vkljucno s nadomestkom za pocitnice in boûicnico, vam nudimo tudi prijetno delovno vzduöje, predvsem pa skupinski duh, ki je pri delu zelo pomemben.

Ali vam vse opisano zgoraj ustreza? Po tem bi vas zelo radi spoznali! Piöite nam, poklicite nas, ali nas kontaktirajte preko Facebooka:

Oglejte si naöo spletno stran in nas bolje spoznajte: www.bauer-bedachungen.de

https://de-de.facebook.com/bauerbedachungengmbh/

Kontaktne informacije preko elektronske poöte (zgolj v nemökem jeziku): t.bauer@bauer-bedachungen.de

Telefonska ötevilka:+49 7333 4922, kontaktna oseba (v nemökem jeziku) Tanja Bauer.